}
سایت های سازمانی و نهادها
تامین سرمایه و مشاوره
خبری و تحلیلی
شرکت های سرمایه گذاری
کارگزاری ها

گزارش روز

بازار سهام در روز یکشنبه 26 دی ماه نیز برای دومین روز پیاپی به رشد خود در اکثر نمادها ادامه داد بطوریکه شاخص کل تحت تاثیر معاملات مثبت در نمادهای خودرو، همراه، مبین، فولاد و حکشتی با رشد حدود 197 واحدی به رقم 79,073 رسید. اما در مقابل نمادهای کگل و وصندوق دو نمادی بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشته اند. در گروه یکدست سبزپوش و پرتقاضای گروه کاشی و سرامیک ، شاهد صف های خرید در بین نمادهای کلوند ، کساوه، کترام و کسعدی تا انتهای بازار بوده ایم، در این گروه شایعه افزایش قیمت 20 درصدی فروش محصولات سبب ایجاد صف های خرید در این نمادها از ابتدای هفته جاری شده است.

عضویت در خبرنامه