با توجه به بررسی صورت گرفته در بخش بنیادي و بخش فنی، حساسیت سود این شرکت براثر نوسانات نرخ جهانی فلزات شدید می باشد. البته با توجه به تغییرات نرخ جهانی در این مدت به لحاظ بنیادي شاهد تغییر بااهمیت سود خواهیم بود ولی به لحاظ قیمتی با توجه به رشد قیمتی در یک سال گذشته ک شاهد آن بودیم میتوان گفت که این شرکت بسیاري از راه خود را (قیمتی) که براثر رشد فلزات جهانی اتفاق افتاده تاکنون پیشخور کرده است و ادامه رشد در محدوده فعلی بهآرامی طی خواهد شد. البته چنان چه نرخ فلز مس جهانی برخلاف تصور از سطوح گفته شده عبور نماید یا این سهم از محدوده فعلی قیمتی اصلاح مطلوبی انجام دهد مجدد قابلبررسی بهمنظور خرید خواهد بود. از دیگر پیشنهاد جذاب براي این سهم میتوان به صدور یا خرید اختیار معامله سهم اشاره نمود.متن کامل این تحلیل بنیادی را در لینک زیر مطالعه نمایید:

http://www.tavtalar.com/content/file/images/tahlil/55.pdf

1395/10/13-20:29
تاوتالار

گزارش روز

بازار سهام در روز یکشنبه 26 دی ماه نیز برای دومین روز پیاپی به رشد خود در اکثر نمادها ادامه داد بطوریکه شاخص کل تحت تاثیر معاملات مثبت در نمادهای خودرو، همراه، مبین، فولاد و حکشتی با رشد حدود 197 واحدی به رقم 79,073 رسید. اما در مقابل نمادهای کگل و وصندوق دو نمادی بودند که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشته اند. در گروه یکدست سبزپوش و پرتقاضای گروه کاشی و سرامیک ، شاهد صف های خرید در بین نمادهای کلوند ، کساوه، کترام و کسعدی تا انتهای بازار بوده ایم، در این گروه شایعه افزایش قیمت 20 درصدی فروش محصولات سبب ایجاد صف های خرید در این نمادها از ابتدای هفته جاری شده است.

عضویت در خبرنامه