عرضه اولیه دیگر در راه است

عرضه اولیه دیگر در راه است

شرکت دارویی برکت اولین سهم بورسی به روش بوک بیلدینگ است که به نسبت سهم های فرابورسی بزرگتر بوده و قرار است فردا یکشنبه 17 بهمن در بازار دوم بورس 10 درصد از سهام آن، به میزان 340میلیون سهم عرضه گردد.

ادامه خبر

بازار سهام تحت تاثیر بازگشایی بزرگان

بازار سهام تحت تاثیر بازگشایی بزرگان

وتجارت ازگروه بانکی ها امروز باز هم خبر ساز شد. نکته جالب معاملات امروز وتجارت در این است که در زمان 30 دقیقه ای بعد از بازگشایی تا انتهای بازار بیشترین حجم معاملات امروز را به نام خود ثبت کرد . و هم

ادامه خبر

گزارش روز

وتجارت ازگروه بانکی ها امروز باز هم خبر ساز شد. نکته جالب معاملات امروز وتجارت در این است که در زمان 30 دقیقه ای بعد از بازگشایی تا انتهای بازار بیشترین حجم معاملات امروز را به نام خود ثبت کرد . و همچنین بیش از 94 درصد کل حجم خریدهای این نماد در این زمان کوتاه مربوط به حقوقی ها بود !

عضویت در خبرنامه