پرنوسان ترین سهم های هفته

پرنوسان ترین سهم های هفته

بازار سهام در هفته سوم دی ماه 95 نیز به روند نزولی خود ادامه داد. به گزارش تاوتالار در هفته گذشته نمادهای گروه غذایی و حمل و نقل بیشتر از همه در ردیف های نمادهای پرنوسان به چشم می خورند.در جدول زیر س

ادامه خبر

گزارش روز

بازار سهام روز سه شنبه 28 دی ماه با کاهش نمادهای فلزی معدنی و رشد خودرویی ها آغاز شد و در ادامه صنعت سیمان و ساختمان را نیز به مدار رشد وارد کرد.

عضویت در خبرنامه